LOTD Etikos komisija

Kauno kraštas – Gintautas Pocius
Vilniaus kraštas – Giedrius Kvederas
Šiaulių kraštas – Alfonsas Šapalas
Aukštaitijos kraštas – Vaidotas Stirbys
Vakarų Lietuvos kraštas – Zigmas Juzumas