LOTD garbės nariai

      Garbės nariai:

  • Algimantas Petrulis
  • Kęstutis Pranckevičius
  • D. Padaigienė
  • Darius Staugaitis
  • Olgertas Kvedaravičius
  • Jurgis Gavelis
  • Pranas Mazurkevičius
  • Rimantas Tarasevičius